Obora svatého Linharta

Udělejte si pěkný výlet do Karlových Varů, kde se na zalesněné ploše o rozloze 67 ha můžete nejen procházet, sportovně vyžít, ale také pozorovat jeleny, laně, daňky, daněly a divoká prasata. K bezpečnému a dobrému výhledu na zvířata slouží visuté mosty, které vystupují až do výšky 3 – 6 m, a také dvě lávky k pozorování přímo v místech, kde se zvířata nejčastěji pohybují. Z delší lávky, která prochází střední částí obory kolem pěti menších rybníků, se dají sledovat daňci. Z kratší lávky v cípu obory uvidíme divoká prasata.

divoké prase

Podél cest lesem jsou umístěny malé informační tabule s mnohými zajímavostmi. Na začátku obory je k vidění jelen sika Dybowského. Poblíž se nachází i kavárna, informační centrum Svatý Linhart a lanové centrum se 7 okruhy a s 90 překážkami podle obtížnosti od věku 3 let (např. Dětský lanáček, Junior okruh, Střední okruh atd.). Zde si můžete vyzkoušet lezení ve výšce mezi stromy. Přítomni jsou instruktoři, kteří dohlížejí na vaši bezpečnost. V korunách stromů jsou také umístěny dva stromové domky, kam se dostanete visutými chodníky v 5 – 12 m nad zemí, odkud je možné sledovat život ptáků, veverek, hmyzu, ale i růst nových větviček a šišek. Tyto domky se nacházejí na stezce nazvané Život stromů. Tato stezka je otevřena jen v červenci a srpnu od 12:00 – 19:00 hod.

Daněk evropský

Na stezce siluetami zvířat podél Branaldovy cesty se, pokud budete chtít, stanete na chvíli malíři. V informačním centru dostanete tužky k nakreslení objevených namalovaných 25 siluet lesních divokých zvířat, která cestou uvidíte mezi stromy, keři, za skalkami, v mechu „jako živá“. Například vlka, rysa, lišku, jelena, veverku, zajíce, sojku, jestřába a další. Tedy nakreslíte asi jen vybrané, jež vás zaujmou a které si nakreslit troufnete. Dendrologická stezka vás seznámí s dřevinami v našich lesích. Více se dozvíte např. o Modřínu opadavém, Dubu letním, Vrbě jívě aj. Procházka oborou je cca 3,5 km dlouhá a trvá přibližně 2,5 hodiny. Zavítat můžete i s kočárky a psími kamarády.