Věda a vědci

Věda je obor, bez kterého se neobejdeme. Ono vlastně se ani nejde obejít bez vědy, protože věda je úplně všude kolem nás. Není nic, co by neobsahovalo alespoň kousek vědy. I když mluvíme, tak je to vlastně věda. I jakýkoliv náš pohyb je věda. A proč? Protože jsme se to naučili. Vše, co se neučíme je věda. Už i staří Egypťané věděli, že věda není žádný zázrak, ale skutečná věda, kterou lze využít ke svému prospěchu. A tak právě vznikly taky samotné pyramidy a další artefakty. Musím také říct, že Egypťané byly na svou dobu velmi vyspělý národ a uměly toho na svou dobu opravdu až moc. No jen si představte, jak tahaly, tak velké kusy kamenů a pěkně otesaných kvádrů nahoru na pyramidu? Samozřejmě, že za pomocí klady a taky díky lidské síle. Věděli, že čím víc lidí za provaz potáhne, tím menší bude odpor a těleso se lépe táhne.

Hodinky jsou složité.

Proto taky vzniklo pořekadlo táhnout za jeden provaz. Myslím, že je to dosti výstižné a je tady jasně vidět, že když si lidé rozumí a drží spolu, že toho zvládnou více než jedinec. Ovšem i výjimky jsou, a i jedinci dokáží být ve vědě zběhlí. Tak například génius Albert Einstein nebo Edison. Ti byli naprosto skvělí vědci a musím taky říct, že by s nimi byla i sranda. Díky nim máme taky lepší cestu k další vědě. 

Anatomie těla je také věda.

Vždyť co bychom dělali bez žárovky? Myslím, že bychom asi ještě svítili petrolejkami nebo svíčkami nebo bychom čekali, kdo vymyslí jiný zdroj světla. Tady alespoň vidíte, že člověk si vědců musí všímat a vážit si jich. Vždyť díky vědcům máme léky, očkování a skvělou lékařskou péči. Já si třeba nedokážu představit svět bez antibiotik a penicilinu. To by pak stačila nějaká infekce či zápal, a to bychom pak léčili jak? Bylinkami? Myslím, že nějaký heřmánek nebo kopřiva antibiotika nenahradí. Stále raději věřím vědcům než šamanům, co všechno léči třeba kopřivami. Někdy je potřeba znát dobře vědu, abychom se mohli posunout dále.