Podle čeho se rozhodovat u voleb

Když se podíváme na složení politické sféry, mnoho z nás si jistě řekne, co za lidi proboha mohlo dát svůj hlas tomuhle člověku? Kdo jej mohl volit? Zde dám několik rad, jak by se lidé měli v příštích volbách rozhodovat. Jedná se sice o můj osobní názor, ovšem, nenarážím zde na žádné konkrétní politiky či politické strany, jedná se o čistě obecné rady, co by si měli lidé zjistit, než si zvolí volební lístek.
Volte ano ne
Přečtěte si obecné informace
Časově náročná a přitom nejdůležitější činnost, kterou by měl udělat každý, než zajde k volbám. Nevolte někoho jen proto, že jej volí vaši příbuzní nebo nejlepší kamarád. Zapněte internet a podívejte se na volební programy a cíle jednotlivých politických stran. Přečtěte si jich co nejvíc a kriticky nad nimi zauvažujte. Bude toto ta nejlepší volba do budoucna? Je vůbec tento slib realizovatelný? I kdybyste se už neřídili podle ostatních kroků, toto je základní, co byste měli učinit.
Zjistěte si minulost daných politiků
Toto zabere času ještě více. Vybrali jste si politickou stranu, která se vám líbí, tak se podívejte na jejich minulost. Dostáli svým slibům z předchozích let? Jaká je jejich historie, co se týče pochybností o dodržování zákona? Chovali se v minulosti čestně?
Rozhodujte se rozumem
Ano, tento poslední bod je těžké dodržet. Úplně jej nedodrží snad nikdo, ale snažte se o to. Je hezké uvěřit v dokonalou budoucnost, slibu, že se všichni budeme mít lépe. Snadno věříme silným projevům. To nám neřekne nic. Raději se chladně se podívejte na data a zvolte to, co dává smysl. Nemusíte být spokojeni se současnou situací a můžete ji chtít změnit, ale příliš se neukvapujte. Zamyslete se, jestli alternativa není ještě horší. Jestli v dlouhodobém měřítku nepovede ke stejným, nebo ještě horším problémům… Přemýšlejte nad dlouhodobými důsledky.
počítač a ruce
Udělejte si čas
Poslední rada, ke které není třeba mnoho dodávat… Rozhodnutí neuspěchejte, nikdy si nezjistíte všechny informace, ale bude lépe, pokud tomu budete věnovat celé jedno odpoledne než deset minut. Přece jen, důsledek bude trvat 4 roky.