Ubytování v Lednici pro rekreační pobyt i při cestě do Rakouska


Kdo míří na jižní Moravu v rámci letní dovolené, obvykle má zájem poznat vinaÅ™skou oblast v okolí Mikulova, anebo si prohlédnout lednický zámek s pÅ™ilehlým krajinným parkem a nedaleké vrcholky Pálavy. BÅ™eclavsko je díky tÄ›mto atraktivním lákadlům oblíbenou turistickou oblastí, která nabízí i sportovní vyžití vÄetnÄ› koupání a rekreace na bÅ™ezích pÅ™ehrady Nové Mlýny. Je tu krásnÄ› za každého poÄasí a v každé roÄní dobÄ›, nejvÄ›tší zájem je pochopitelnÄ› o ubytování Lednice v hlavní letní sezonÄ›, a kdo má zájem vyhnout se vÄ›tšímu množství návÅ¡tÄ›vníků, mÄ›l by svou dovolenou naplánovat na konec srpna Äi zaÄátek září.

zámek Lednice

Výhodná je i samotná zemÄ›pisná poloha trojúhelníku Mikulov – Valtice – Lednice, je to blízko autem po dálnici na Slovensko, do MaÄarska a pochopitelnÄ› i do Rakouska.

Do Rakouska je to jen kousek

Rakousko se stále řadí mezi lidmi v České republice k zemím nejvíce navštěvovaným, podobně jako Německo a Slovensko, a to i přesto, že se po první světové válce prohlubovaly tendence vytvořit samostatný stát, nezávislý na Rakousko-Uherské monarchii. Není nutné k této zemi vzhlížet jako k nějakému vzoru, ale pohlížet na ni lze jako na zdroj mnoha zajímavých památek a přírodních krás. Těmi nejvíce obdivovanými jsou bezesporu Alpy, ale je zde i řada jiných zajímavých míst.

jezero Bergsee v Rakousku

Ubytování Lednice můžete využít jako most Äi pÅ™edÄ›l mezi pobytem na území Lednicko-valtického přírodního parku a výletem směřovaným do Rakouska. DoporuÄit bychom vám mohli směřovat po dálnici D2 do Bratislavy a dále k jezeru a národnímu parku Neusiedler See-Serwinkel. Odtud je velmi pÄ›kný pohled na panorama velehor, kam se můžete vydat po nÄ›kterém dálniÄním tahu, případnÄ› zamířit do VídnÄ›. Zajímavá je i Podunajská cyklostezka, která směřuje podél obou bÅ™ehů Dunaje, a patří k nejkrásnÄ›jším zážitkům v této Äásti Evropy.