Válka s mloky od Karla Čapka – recenze

Válka s mloky je jedním z nejvýznamnějších děl českého spisovatele a dramatika Karla Čapka. Jedná se o satirický příběh, v jehož centru je nově objevený inteligentní druh ještěrek. Na začátek je nutno podotknout, že kniha nemá hlavní postavu. Hlavní postavou je zde mlok, či spíše mločí národ.
 mlok v trávě
Vše začne, když holandský kapitán, kterého jeho zaměstnavatelé poslali pod rouškou nákupu koření v karibském souostroví hledat tajně naleziště perel. Během svých cest se doslechne od místních domorodců o ostrůvku, na nějž se místní neodváží vkročit, neboť na něm žijí „mořští čerti“. Kapitán se rozhodne situaci prozkoumat. Brzy zjistí, že se nejedná o nadpřirozené bytosti, nýbrž o salamandry chodící po dvou nohách.
 
Největší pochoutkou těchto bytostí jsou škeble, které se v okolí ostrova hojně vyskytují. Jejich ruce však nejsou uzpůsobeny k tomu, aby je mohli otevřít. Kapitán se rozhodne toho využít, a rychle je naučí mu škeble nosit, aby jim pomohl dostat se k masu uvnitř. Tímto způsobem kapitán brzy získá poměrně velké množství perel. Napadne ho, že by se tito mloci dali tímto způsobem využít i na jiných nalezištích.
 
Po skončení své cesty se obrátí na svého přítele z dětství, který je nyní bohatým podnikatelem. Navrhne mu, že bude dovážet perly, pokud dodá základní kapitál na koupi potřebného vybavení. Podnikatel souhlasí a mloci se tak brzy rozšíří po všech teplých mořských oblastech.
 
Po kapitánově smrti však začnou lidé uvažovat, zda by se tato zvířata nedali využít i jinak – například na stavbu přehrad a jiných podvodních prací. Obchod s mloky se rozjede ve velkém, a počet mloků brzy převýší počet lidí. Mloci také dostávají čím dál lepší vybavení. Jelikož však mohou žít pouze v pobřežních mělčinách, vystoupí brzy s tím, že je potřeba potopit část kontinentů k vytvoření nových. Lidé s tím samozřejmě nesouhlasí. A začne válka.
 silueta mloka
V tomto románu není nikdo ušetřen Čapkova ostrého pera. Vláda, věda, filmový průmysl, nikdo neunikne. Čapek své dílo zamýšlel jako varování před fašismem, avšak dílo je opravdu nadčasové a relevantní i dnes. „Kdo myslíte, že dodával mlokům stroje a zbraně, když potápěli jednu pevninu za druhou? Lidé.“ Rozhodně silné dílo, které vřele doporučuji.
 
Bohužel, i zde se chybičky najdou. V první řadě Čapek opravdu neumí psát ženské postavy, a v některých částech až moc káže. Toto jsou však jen malé vady na kráse, které se dají snadno přehlédnout. Na škále od 1 do 10 dávám solidních 8,5.