Pracovní místa pro cizince

Poslední údaje, které veřejnost dostala hovoří o sedmi stovkách tisíc zaměstnanců, kteří v naší malé zemi vydělávají peníze. Zveřejněná tabulka na jistém serveru hovoří zcela jasnou řečí. Na prvním místě jsou Slováci, na druhém Ukrajinci. Což je jistě zajímavá informace, jen jaksi chybí údaj o Asiatech. Že by již všichni, jak zde jsou, jeden vedle druhé měli naši národnost?
Dělníci z továrny
Český statistický úřad(ČSÚ) hovoří skoro stejnými čísly. Takže oficiálně je u to nás šest set devadesát osm tisíc lidí, kteří sem přijeli z ciziny a prý jsou velmi důležití pro naši ekonomiku. Tento úřad uvádí už i Asiaty.
Mimochodem, tato čísla se týkají cizinců, kteří jsou zde hlášeni oficiálně. Ti neoficiální, kteří jsou zde načerno, ti se bohužel nikde neevidují, takže přesné údaje chybí. I ty přibližné. Obrázek si sice udělat lze, ale je fakt, že může být více či méně zkreslený.
Takže nedávno provedli celníci spolu s policií razii na jisté nejmenované stavbě jisté nejmenované firmy. Majitel stavby, a i další lidé nebyli asi včas o této akci informováni, a proto nestihli včas „černé duše“ uklidit. Takže se do rukou policie dostalo sto devadesát osm cizinců a z nich osmdesát šest nemělo ani povolení k činnosti, ani povolení k pobytu. Jaký byl postih majitele stavby a zaměstnavatele článek cudně smlčel, zato cizinci byli údajně vyhoštěni. Kdo chce ať věří, kdo chce ať nevěří.
V každém případě, my se vrátím k číslům.
Tak tedy za Slováky a Ukrajinci následují Poláci, pak Rumuni, Bulhaři a Maďaři. Pokud vás zajímají přesná čísla, pak je to 191 418 Slováků, 152 699 Ukrajinců a 45 187 Poláků.
Dělníci na stavbě
Další čísla jsou již zbytečná a nejsou tolik zajímavá.
Stále hovoříme o zaměstnancích, ale další a další zde podnikají, nebo se tak alespoň tváří. A další se sem hrnou skoro v zástupech. Je vidno, že je naše zem skutečně mlékem a strdím oplývající. Nu, a proto asi nemá kde náš člověk pracovat.