Zanechme korunu sběratelům

Hospodářská a měnová unie se rozvíjela ve třech etapách. V každé etapě byly provedeny klíčové kroky, dík kterým dnes obchod v EU vypadá tak, jak jej vnímáme dnes. Nejdřív se prohubovala spolupráce mezi centrálními bankami, pak byl založen Evropský měnový institut a v poslední etapě šlo především o zavedení Eura, společné měny. To rozdělilo Evropskou unii na země, které patří do eurozóny (státy, které přijaly euro jako měnu), pak státy, které prozatím ji nepřijaly a státy, které se od ní rozhodly přímo distancovat. Přijetí společné měny má jak plno výhod, tak nevýhod.
eurozóna, symbol
Výhody spojené s přijetím eura:
1.       Výhody pro spotřebitele
Jednotná měna umožňuje spotřebitelům porovnat ceny doma a v zahraničí a nakupovat tam, kde sou ceny výhodnější. S jednodušší porovnatelností je spojený i konkurenční tlak na výrobce.
Odpadá problém směny peněz při cestě do zahraničí, čekání na výhodnější kurz apod. Cestování v rámci eurozóny se tak stává pohodlnější.
2.       Výhody pro podnikatele
Pokud firma obchoduje se zahraničím, musí se potýkat s převodem peněz z eura na korunu a naopak, což přináší občas nečekané výnosy, ale občas i nečekané náklady, tedy podle toho, jak se kurz mění. V případě zavedení eura tento problém s obchodováním se státy eurozóny odpadne.
Vyšší export – momentálně se pro vyšší export používají nástroje monetární politiky, které posilují nebo oslabují korunu. Ne vždy je totiž výhodné vyvážet zboží, a to hlavně díly kurzovým rozdílům.
bankovky, euro
Rizika spojené s přijetím eura:
1.       Zánik pravomocí ČNB
S přijetím eura a zánikem koruny přijde Česká národní banka o své pravomce. O měnové politice už bude rozhodovat pouze Evropská centrální banka
2.       Jednorázové náklady na zavedení eura
Bude potřeba nově ocenit zboží apod. Veškeré tyto náklady si budou firmy hradit samy. S přijetím měny je spojené například i nové školení zaměstnanců, a ačkoli se jedná o jednorázové náklady, podniky to nemusí najednou