Starověké Řecko

Řecko-perské války

·         Kýros Veliký byl zakladatel Persie

·         6. st. př.n.l. – Persie rozdělena na satrapie – budovaly se silnice – rychlý způsob předávání zpráv, podmaňuje si Irák a Malou Asii

·         525 př.n.l. – Peršané si podmaňují Egypt

·         490 př.n.l. – První perská výprava proti Athénám, Sparta slíbila pomoc


·          u Marathónu, velel Miltiadés, vítězství Řeků, běžec Feidipidés

·         perský král Xerxés chtěl obnovit řecké války

·         vzniká proti-perská koalice – vrchní velení připadá Spartě

·         triéry – lodě (dobře pohyblivé v úzkém prostoru), Sparťané těžké lodě
socha achilliona

·         480 př.n.l.u Thermopyl –mezi Peršany a Řeky, velitel král Leonidas, Řekové stojí proti přesile, na několik dní Peršany zadržují, pak všichni zabiti (byli zrazeni, řecký zběh prozradil Peršanům, jak obejít průsmyk)

·         Peršané vypalují Athény

·         480 př.n.l. u Salaminy – námořní bitva, velitel Themistakles, vítězí Řekové, nalákali Peršany na mělčinu, mají malé lodě

·         479 př.n.l. – další bitvy, které skončily porážkou Persie

·         449 př.n.l. – mírová dohoda

·         Řekové se dokázali spojit proti Peršanům (bojovali za to, aby se nestali otroky)

·         Hérodotos sepsal dějiny řecko-perských válek („Otec dějepisu“)
zřícenina chrámu

PELOPONÉNSKÉ VÁLKY

·         431 př.n.l. – narůstá napětí mezi Athénami a Spartou, postupně konflikt mezi městskými státy a spolky (střet demokratických států x oligarchie)

·         Perikles s válkou nesouhlasil, poškodilo by to celé Řecko → umírá však na mor, epidemie

·         do čela se dostávají nezkušení politici Kleón (chtěl válku) a Níkias (nechtěl válku), válka však nakonec vypukla – ve Spartě vládl Brasidas

·         konfliktu využili otroci → vzbouřili se, a to oslabilo Athény

·         421 př.n.l. – bitva, umírá Kleón, Níkiás uzavírá příměří

·         politik Alkibiadés znovu rozpoutává válku

·         výprava na Sicílii (Sparťané z ní dováželi obilí), po odplutí získávají převahu jeho odpůrci v lidovém shromáždění → ruší výpravu, Alkibiadés odsouzen ke konfiskaci majetku → přidal se ke Sparťanům

·         415 př.n.l.Boje na Syrakusách (Sicílie) – Sparťané ochránili Sicílii, Athény ztratily většinu svých lodí

·         405 př.n.l.Bitva u Kozích říček – Sparta vítězí


·         padla demokracie, do čela se dostává aristokracie


·         rozpuštění spolku, vstup do Peloponéského spolku


·         odevzdání zbytku lodí, peníze, strhnutí hradeb


This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.